< مدرسه ورزشهای رزمی پارسیان در شهرستان بابلسر body {padding: 0px;margin: 0px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt;color: #000111; background-color:#FFF;text-align: center} a, a:visited {color:#333;text-decoration: none;font-size:11px;} a:hover {color:red;text-decoration: none;font-size:11px;} #blog-title{margin-top: 40px;color:white;font-family: verdana; font-size: 18pt;font-weight: bold;text-align:center} #blog-desc{margin-top: 40px;color:black;font-family: Tahoma; font-size: 9pt;text-align:center} #marquee {background:#EDEDED;padding:5px 0px;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom:1px solid #999} #marquee img {margin-top: 10px; border: 1px solid #C0C0C0} .bannerbox {background-color: #FFF;border: 1px solid #C0C0C0;color:#333;margin: 5px 0px 4px 0px;width:100;height: 18px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt} .btn {text-align: center;border: 1px solid #aaa;font-family: Tahoma; font-size: 8pt;background: url('http://www.parsiblog.com/View/tempIMGs/sade/p/3/bg-btn.gif');color:#333} #form{width: 130px;color:#000;font-family: Tahoma; font-size: 8pt;margin:5px 0px} Input {border: 1px #C0C0C0 solid; background-color: #ffffff; font-family: terminal;color: #C0C0C0;padding-left: 2;padding-top: 3;height: 19;} #page{width:760px;text-align: center;vertical-align:top;background:url('http://www.parsiblog.com/View/tempIMGs/sade/p/3/bodypx.gif') top center;background-repeat:repeat-y;}img {border: 0px}form{margin:0px} #Header{width: 760px;border-collapse:collapse; height:129px;background:url(http://www.parsiblog.com/View/tempIMGs/sade/p/3/bg-top.jpg);background-repeat:repeat-x;} #titr{color:white;font-family: verdana,tahoma; font-size: 18pt;font-weight: bold;text-align:center;padding-top:40px;} #nav{float:right;width:160px;vertical-align:top;margin-right:8px;} #top{float:left;width:558px; vertical-align:top;margin-left:6px;} #top-left{float:left; width:26px; height:129px; background:url('http://www.parsiblog.com/View/tempIMGs/sade/p/3/top-left.jpg') top right no-repeat} #top-right{float:right; width:26px; height:129px; background: url('http://www.parsiblog.com/View/tempIMGs/sade/p/3/top-right.jpg') top left no-repeat} #date{width:720px; margin-left:15px;margin-right:18px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt;color:#333333;background-color:#F1F1F1;border-bottom: 1px solid #999999; border-top: 2px solid #FFF;padding: 2px 8px 3px 8px;text-align:right;dir:rtl;} #tipshow{position:absolute;width:99.5%;text-align:center;margin-top:-22px;height:20px;left:0.5%} #azan{width:160px;height:22px;position:absolute;margin-left:20px;margin-top:2px;} #bib1 {color:#F5F5F5;font-family: Tahoma;font-size: 10px;font-weight: bold;text-align: center;padding-top:0px;} #bib1 a, #copyright1 a:visited {font-family: Tahoma;color:#C0C0C0;text-decoration: none} #bib1 a:hover {color:#F5F5F5} .menu {border-top: 2px solid #FFF;font-size: 8pt;} .mbody {width:100%; text-align: center;background:#EDEDED;padding-top:7px;padding-bottom:7px;margin: 0px;line-height: 1.5em;color:#000;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom:1px solid #999} .title{padding: 2px 5px 3px 5px;text-align: right;color:#FFF;background: url('http://www.parsiblog.com/View/tempIMGs/sade/p/3/bg-title.jpg') top right;background-repeat:repeat-x; font-weight: bold;font-size: 11px;} .title a, .title a:visited {color:#FFF;text-decoration: none;font-size:11px;} .title a:hover {color:red;text-decoration: none;font-size:11px;} .post{width:545px;background: #f1f1f1;border-top: 2px solid #FFF;font-family:Tahoma;font-size: 8pt;} .postbody {width:520px; overflow-x:hidden; text-align: justify;background:#f1f1f1;padding-top:7px;padding-bottom:7px;line-height: 1.5em;color:#000;font-family:Tahoma;font-size: 8pt;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom:1px solid #999} .postbody p {padding-right:5px}.postbody a, .postbody a:visited {color:#999;text-decoration: none;} .postbody a:hover {color:#cc0000;text-decoration: none;} .posted {text-align: right;direction: rtl;font-family: Tahoma; font-size: 7pt;margin-top: 10px;padding-bottom:3px}.posted a, a:visited {font-size: 8pt}.posted a:hover {font-size: 8pt} #bottom-left1{width: 56px;height:92px;background: url('http://www.parsiblog.com/View/tempIMGs/sade/p/3/bottom-left1.jpg');} #bottom-right1{width: 56px;height:92px;background: url('http://www.parsiblog.com/View/tempIMGs/sade/p/3/bottom-right1.jpg');} #end{height:92px;background:url('http://www.parsiblog.com/View/tempIMGs/sade/p/3/bg-bottom1.jpg');} .GuestLogo{width: 88px;margin: 5px; border: 1px #C0C0C0 solid; text-align: absmiddle;} .GuestList{font-family: tahoma;font-size: 12px;} p {margin:0px;}
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
برترینِ اعمال، دوستی در راه خدا و دشمنی درراه خداست . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
امروز: شنبه 97 مهر 28

                

            موتور های جستجو گر و وب سایت های که شما میتوانید از ان  به وب سایت ما ارتباط برقرارکنید                                 

 

                                                    

 http://parsian-isma.blogfa.com/ 

 

 

        منتظر وب سات های دیگر ما باشد 

          در ضمن این وب سایت برابر با مقررات جمهوری اسلامی میباشد و  تبلیغات ها به عهده

      سفارش دهنده میباشد

           این وب سایت  تنها وب سایت رسمی ورزش ووشو در سطح مازندران میباشد که اخرین اخبار را

             به دسترس دوستان میرساند

 

تغییر مکان وب سایت ما لطفا به ادرس لینک بالا لیک کنید 

 

 

EMAM HOSEIN 

 

 

 

 

  • کلمات کلیدی :
 •  نوشته شده توسط با سلام : این وب ساایت متعلق به ورزشهای رزمی شهرستان بابلسر می در سه شنبه 87/5/29 و ساعت 6:33 عصر | نظرات دیگران()
   لیست کل یادداشت های این وبلاگ
  اینک

  بالا

  طراح قالب: رضا امین زاده** پارسی بلاگ پیشرفته ترین سیستم مدیریت وبلاگ

  بالا